Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet
Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, TB Pirttilä Oy (tbpirttila.com), Y-tunnus: 0863634-5 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

2. Vuokra
Vuokran suuruus määräytyy kulloinkin voimassa olevan erillisen hinnaston mukaan.

Asiakas maksaa auton vuokratessaan vuokran ennakolta.

Sovitun kilometrimäärän tai vuokra-ajan ylityksestä veloitetaan hinnaston mukaan auton palautuksen yhteydessä.

3. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot
Asiakkaalla on oltava voimassa oleva vähintään vuoden vanha suomalainen ajokortti tai suomalainen sotu mikäli ajokortti on ulkomainen.

Vuokraamo luovuttaa vähintään varatun kokoisen ajoneuvon käyttökuntoisena asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Ellei asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa ja palauttamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Vuokraamolla ei ole jatkuvaa päivystystä toimipisteessä, vuokraamon henkilökunta on paikalla n. +/-10 minuuttia sovitun vuokra-ajan alkaessa sekä päättyessä.

Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

4. Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa etukäteen sovitusta vuokra-ajan alkamisajankohdasta ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana.
Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää sitä, että ajoneuvo on käytettävissä. Myöhästymismaksu 100€ veloitetaan, mikäli autoa ei ole palautettu sovittuna päättymisajankohtana. Asiakas voi palauttaa auton ennen vuokra-ajan päättymistä. Auton aikaisempi palautus ei oikeuta hinnan alennukseen.

5. Auton tankkaus
Polttoaine ei sisälly vuokran määrään. Palautettaessa polttoainesäiliö täytetään, kulutus lasketaan 10L/100km mukaisesti. Mikäli tankki ei ole palautettaessa täytetty, vuokraamo on oikeutettu veloittamaan asiakkaalta puuttuvaa polttoainemäärää vastaavaan veloituksen sekä 20 euron tankkausmaksun.. Asiakas vastaa vääränlaisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista esim. moottorin vaurioitumisesta.

6. Auton kunto
Asiakkaan on palautettava auto samassa kunnossa, jossa se oli sitä vuokrattaessa normaalia kulumista ja pesua lukuunottamatta.

Asiakas on velvollinen tarkistamaan auton kunnon ja vertaamaan sitä vauriokuvaan. Asiakkaan on ilmoitettava ennen liikkeellelähtöä, jos vauriokuva puuttuu tai hän havaitsee vaurioita, joita ei ole merkitty vauriokuvaan. Kaikki vauriokuvasta normaalia kulumista lukuunottamatta poikkeavat vauriot katsotaan syntyneen vuokrauksen aikana, jos asiakas ei ole niistä vuokraamolle ilmoittanut ennen liikkeellelähtöä. Vuokraamolla on vastaava kopio vauriokuvasta, jos vauriokuva puuttuu autolla ei saa lähteä liikkeelle.

Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset 50€/siivous.

Erikseen todetaan, että asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneet auton varusteet ja tarvikkeet, samoin kuin tuulilasin, lyhtyjen lasien ja renkaiden rikkoutumisen ja vahingoittumisen. Kiveniskut tuulilasiin lasketaan normaaliin kulumiseen, jolleivät ne aiheuta halkeamaa.

Mikäli vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan loppumista ja esim. pimeyden vuoksi auton kuntoa ei pystytä todentamaan tai vuokraamon henkilökunta ei ole autoa vastaanottamassa, siirtyy vaaranvastuu vuokraamolle vasta vuokrasopimukseen merkittynä päättymisajankohtana.

Vuokraamo voi välittää myös muiden yritysten tai yksityishenkilöiden omistamia autoja. Tällöin auton omistajalla on tarvittaessa oikeus hoitaa vuokran laskutus ja periä mahdollisen vahingon omavastuu sekä seisontamaksu. Auton haltija ja omistaja selviää rekisteriotteesta.

7. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA 

Vahinkotapausta kohden vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a) Korvaamaan kadonneet osat ja varusteet sekä autolle tai varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.
b) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta vuokrasopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.
c) Vakuutukset eivät kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: ylikuormaus tupakanpolton tai mm. viiltojen aiheuttamat vahingot ajaminen alipaineisilla renkailla lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta) ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajamiseen. Vuokraamo voi tarjota erillisellä maksulla vuokraajalle mahdollisuutta omavastuun pienentämiseen. Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ajamisesta taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, esim. luovuttanut auton henkilölle, jota vuokraamo ei ole hyväksynyt, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat kulut, kuten mm. pysäköintimaksut, tiemaksut, puuttuvan polttoaineen, pysäköintivirhemaksut ja ylikuormamaksut. Vuokraaja suostuu sopimuksen allekirjoituksellaan siihen että vuokraamo voi jälkikäteen veloittaa yllämainitut kulut sekä vahinkotapauksissa omavastuun, vuokraajan pankki-tai luottokortilta. Veloituksesta on vuokraamon tiedotettava vuokraajalle ja pystyttävä tarvittaessa todistamaan veloituksen aiheellisuuden.

Jos vuokraajaksi ilmoitettu luonnollinen tai juridinen henkilö tai muu yhteisö kiistää vuokrasopimuksen sitovuuden osaltaan, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta ja muista tämän vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista

8. Vahinkotapaukset
Vahinko- ja varkaustapauksissa on asiakkaan otettava välittömästi yhteyttä vuokraamon henkilökuntaan. Liikenne tms. onnettomuuden sattuessa asiakkaan tulee kutsua paikalle poliisi tapauksen tutkimiseksi ja selvittämiseksi. Vuokraamalleen tai muulle autolle tai omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta on asiakkaan heti täytettävä vahinkoilmoitus ja jätettävä se vuokraamon henkilökunnalle autoa palautettaessa. Tieliikenneonnettomuudesta asiakkaan on toimitettava poliisin kenttälomake vuokraamon henkilökunnalle autoa palautettaessa. Kaikista ilmeisesti yli 50 euron suuruisista vahingoista on asiakkaan välittömästi ilmoitettava vuokraamoon. Asiakas on vastuussa myös toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

9. Huolenpito ja käyttö
Asiakkaan on huolehdittava hyvin vuokraamastaan autosta. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä autoa harjoitus- tai kilpa-ajoon, hinaukseen, samoin kuin olemaan vuokraamatta tai lainaamatta autoa toiselle. Asiakas vastaa aina kaikista vuokrasopimuksen täyttämiseen ja auton käyttöön liittyvistä seikoista - vahingonkorvaus- velvollisuus niihin luettuna - samalla tavoin kuin hän itse olisi ajanut autoa. Asiakas on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esim. moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineesta yms. Asiakas on velvollinen renkaan puhjetessa vaihtamaan vararenkaan autossa olevien ohjeiden mukaisesti tai vaihdattamaan sen ja tällöin vastaamaan vaihtamisesta aiheutuneista kustannuksista.

10. Käyttöalue
Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. 

11. Sakot ym.
Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut kaikkine kustannuksineen. Maksamattomista maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 euron käsittelymaksun.

  

Pakettiautot, peräkärryt, trailerit, työkoneet - Vuokrauspiste vuokraa tasokkaat ja tilavat ajoneuvot ja työkoneet Kanta-Hämeen alueella.

 Osoite

Hämeenlinnan toimipiste:
TB-Pirttilä Oy
Hämeensaarentie 6
13100 Hämeenlinna

Riihimäen toimipiste:
Kaarlonkadun Huolto Oy
Kaarlonkatu 1
11100 Riihimäki

Työkoneet Hämeenlinna:
Härkälän Konekauppa Oy
Hämeensaarentie 4
13100 Hämeenlinna

 Yhteystiedot

Hämeenlinna:
(03) 682 8150
info@vuokrauspiste.com

 Lähetä viesti Whatsapissa! 

Riihimäki:
(019) 737 215
info@vuokrauspiste.com

Työkoneet Hämeenlinna:
050-5918830
joonas.pirttila@outlook.com

Verkkosivut - Opiferum Oy